Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

Zasiłki celowe; celowe specjalne

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

Zasiłek celowy na żywność – przyznaje się na podstawie uchwały RM z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Specjalny zasiłek celowy 

Świadczenie przyznawane jest na podstawie art. 41 ustawy o Pomocy Społecznej z dn. 12 marca 2004r. Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym.
Wymagana dokumentacja:

  • wniosek strony,
  • udokumentowanie sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej, w szczególności: zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną, w przypadku ponoszenia kosztów leczenia - zaświadczenie lekarskie oraz faktury za leki lub kserokopie wycenionych recept.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gorzkowicach

ul. Szkolna 3,
97-350 Gorzkowice
tel: 44 681-80-26
e-mail: osrodek@ops.gorzkowice.pl

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Herb Gminy Gorzkowice