Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Dodatek elektryczny

Utworzono dnia 17.01.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach informuje, iż można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ,,,,,

czytaj dalej na temat: Dodatek elektryczny

Ostatnie dni na wniosek o dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła - termin złożenia dokumentów do 30 listopada

Utworzono dnia 29.11.2022

Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel

Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

  • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
czytaj dalej na temat: Ostatnie dni na wniosek o dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła - termin złożenia dokumentów do 30 listopada

Informacja

Utworzono dnia 18.11.2022

W 2023 r. można skorzystać z 3000 kWh tańszego prądu. Warunkiem jest posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz złożenie oświadczenia zakładowi energetycznemu o byciu osobą uprawnioną.

Zamrożenie cen prądu w 2023 r. w ramach limitów wprowadza Ustawa z dnia 7 października 2022 r. szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznejktóra weszła w życie w dniu 18.10.2022 r....

czytaj dalej na temat: Informacja

Ważna informacja

Utworzono dnia 19.09.2022

Na podstawie art. 36 w zawiązku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że wnioski o przyznanie dodatku węglowego zostaną rozpatrzone w terminie do upływu 60 dni od daty złożenia wniosku. Nie załatwienie sprawy w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania jest niezależne od organu, a wynika z trwającej nadal procedury legislacyjnej zmierzającej do uchwalenia zmian w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz. 1692) oraz z powodu braku środków na realizację wypłat dodatku węglowego.

czytaj dalej na temat: Ważna informacja

Komunikat GINB w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach

Utworzono dnia 31.08.2022

Szanowni Państwo,

prosimy o przypominanie obywatelom, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Właściciele i zarządcy zobowiązani są ustawowo do zapewnienia (co najmniej jednej w roku) kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, podczas której będą również weryfikowane źródła ciepła.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

czytaj dalej na temat: Komunikat GINB w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 18.08.2022

Dodatek węglowy to nowe świadczenie w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1.osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2.osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Wnioski można składać :

1.elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP na adres skrytki: /590748900/SkrytkaESP

2.papierowo: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowicach ul. Szkolna 3

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego oraz deklaracja RODO w załączniku poniżej:

- Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

- Klauzula informacyjna

czytaj dalej na temat: Dodatek węglowy

BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGA

Utworzono dnia 10.03.2022

Informujemy, że w ramach Punktu Konsultacyjnego Urzędu Gminy Gorzkowice, w dniu 18 marca 2022 r. (piątek) w godz. 8:00 - 12:00, w siedzibie urzędu odbędzie się dyżur psychologa.

Zapisy przyjmuje Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Pani Wioletta Mielczarek  tel. 604 - 539 - 474.

czytaj dalej na temat: BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGA

Ważne! Pomoc dla Ukrainy

Utworzono dnia 02.03.2022

Od poniedziałku na terenie Gminy Gorzkowice trwa zbiórka darów dla dotkniętych tragedią wojny mieszkańców Ukrainy. Zbierane są artykuły spożywcze, środki higieniczne, środki opatrunkowe oraz inne rzeczy, które obecnie są najbardziej potrzebne. Prosimy o nieprzynoszenie już ubrań, ponieważ punkty mają ich pod dostatkiem. 

Bardzo dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za okazaną pomoc.

Trwa właśnie zwożenie i segregacja darów. Ilość rzeczy jest imponująca, a to jeszcze nie koniec zbiórek. Mieszkańcy naszej Gminy po raz kolejny pokazują, że mają ogromne serca.

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie otworzyło także specjalne konto bankowe, nr konta: 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140, gdzie można dokonywać wpłat w tytule przelewu wpisując:  Obywatelom Ukrainy - Powiat Piotrkowski. 

O kolejnych dniach i godzinach zbiórki będziemy informować na bieżąco! 

Tymczasem dziękujemy za wszystkie dary, które przekazaliście z myślą o naszych sąsiadach ze wschodu!

Wszystkie informacje uzyskają Państwo pod nr tel. (44) 68-18-006 wew. 20 – sekretariat Urzędu Gminy Gorzkowice.

czytaj dalej na temat: Ważne! Pomoc dla Ukrainy

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Utworzono dnia 02.03.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

Materiały:

Informacja_dla_rodziców_dzieci_przybywających_z_Ukrainy_-_wersja_w_języku_ukraińskim

Informacja_dla_rodziców_dzieci_przybywających_z_Ukrainy_-_wersja_w_języku_polskim

czytaj dalej na temat: Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gorzkowicach

ul. Szkolna 3,
97-350 Gorzkowice
tel: 44 681-80-26
e-mail: osrodek@ops.gorzkowice.pl

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Herb Gminy Gorzkowice

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 43

W poprzednim tygodniu: 103

W tym miesiącu: 344

W poprzednim miesiącu: 248

Wszystkich: 14855